Wie ik ben

Stijn van den Bosch

MSc Stijn van den Bosch
Ik ben een eigenwijze ondernemer, die de gangbare zaken binnen organisaties graag bespreekbaar maakt. Als Arbeids- en Organisatiepsycholoog, door ervaring als managementdocent en organisatiebegeleider, kom ik er steeds meer achter dat er grote behoefte is aan deze eigenwijsheid. Er is bij individuen, teams en organisaties geen andere manier om los te komen van vaste patronen, structuren en systemen.

Ik geloof in het volgende: een organisatie bestaat uit mensen en kan pas echt goed functioneren als alle individuen met plezier en vol vertrouwen werken. Deze bevlogenheid kan o.a. verkregen worden door verhoogde zelfkennis, een positieve houding, begrip voor de medemens en transparantie binnen de organisatie. Op organisatieniveau resulteert dit in een lerende omgeving waarin men gezamenlijk tot een hoger niveau kan en durft te komen. Van leren naar resultaat.

Wat ik doe

Synthese
Samenwerken en organiseren verandert. Hierdoor ontstaat voor organisaties en werknemers ruimte voor nieuwe ontwikkelkansen, maar er ontstaan ook vragen over hoe mensen het beste kunnen meebewegen in een continu veranderende omgeving. De onzekerheid die dit vaak met zich meebrengt vraagt om een integrale aanpak. Om succesvol te bewegen in een onbekende richting is een aanpak waarbij leren centraal staat essentieel.

Synthese is een unieke methode waarbij professionals gezamenlijk op zoek gaan naar een nieuwe werkwijze, waarbij ingesleten manieren van werken plaats maken voor enthousiasme, betrokkenheid en creativiteit.

Ik ga graag de uitdaging aan om met u op zoek te gaan naar de Synthese binnen uw organisatie.

www.organisatie-synthese.nl

syntheserond

 

Coaching

Ik haal veel energie uit het coachen van professionals; als psycholoog is dit ook mijn kernkwaliteit. Mijn doel: het beste uit mensen en teams naar boven halen! Dit bereik ik door het verhogen van intra persoonlijke bewustwording. Dit wil zeggen: Hoe kijk ik naar mijzelf, mijn eigen handelen, mijn rol in mijn omgeving en hoe kijk ik naar mijn keuzes.

 

 

 

Vormen:
MT/DT coaching, persoonlijke coaching, groepscoaching, coaching-on-the –job, projectbegeleiding, intervisiebegeleiding en begeleiding in practice development.

 

 

Masterclasses

Masterclasses kunnen zorgen voor een bewustwording rondom bepaalde processen binnen uw organisatie. Bewustwording is de belangrijkste stap richting een verandering of aanpassing. Vanuit het Synthese gedachtegoed zullen de gewenste onderwerpen worden besproken.

 

 

 

 

Vormen:
Talentontwikkeling, persoonlijk meesterschap, zelfsturing, innoveren en gespreksvoering

In company trainingen

In partnerschap kunnen we in samenwerking trainingen of traineeships ontwikkelen, passend bij uw vraag. De traineeships zullen gebaseerd zijn op de nieuwste leerprincipes en onderwijsmethodes en benaderd worden vanuit het Synthese gedachtegoed. Het kan echter ook vraaggestuurd worden ingericht, waarbij de deelnemers volledig de eigen koers bepalen en daarbij het eigenaarschap hebben in gezamenlijk leren. Alle vormen zullen gericht zijn op samen ervaren en samen bespreken.

 

Vormen:
Integraal Synthese traject, management development traject, young talent development, veranderen in Synthese, persoonlijk meesterschap en eigenaarschap creëren.

Referenties

FontysE MovementCheck Your ServiceSecuriconRodeo DriveRabobank

Mijn CV

Klik hier voor een Pdf versie van mijn CV

Contact

Contact

Link mij

Launch modal